Kontakt

Ak si želáte riešiť spory alternatívnym spôsobom, neváhajte využiť služby mediátora.

Telefónny kontakt na registrovaného mediátora 

JUDr. Renátu Kucovú:

+421 950 486 355